Protectia datelor personale

Portalul ansamblurilor rezidentiale

Începând cu data de 25 mai 2018 au devenit aplicabile prevederile Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal (“General Data Protection Regulation – GDPR”). Acestea asigură o securitate și o protecție sporită referitor la datele dumneavoastră personale. Vă rugăm să ne acordați asistența și consimțământul pentru a fi în măsură să implementăm în mod corect aceste prevederi.

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2018. Această lege reprezintă cea mai mare schimbare în domeniul protecției datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani și are obiective care trec mult peste simpla protecție a spațiului privat.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul www.directdezvoltator.ro, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “Politica de confidentialitate”) pentru a înțelege modul în care vor fi prelucrate informațiile dumneavoastră („date personale”).

Politica de confidentialitate explică practicile Direct Dezvoltator SRL referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care datele dumneavoastră sunt prelucrate de către Direct Dezvoltator SRL

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Direct Dezvoltator SRL se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal

Prin Politica de confidentialitate, Direct Dezvoltator SRL dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii de confidentialitate și cu privire la drepturile de care beneficiază.

Vă atragem atenția asupra faptului că raporturile juridice dintre noi (Direct Dezvoltator SRL) și dvs. (utilizator) sunt guvernate de regulile prevăzute în Termenii și condițiile afișate pe site și la care ați agreat prin accesarea acestuia și respectiv prin continuarea utilizării sale.

1. Cine suntem

Suntem Direct Dezvoltator SRL, cu sediul in Oras Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei, nr 45, Unitatea nr.45, Unitatea nr.5, Mansarda, Lot 3/1/1, Lot 2, Camera 3, Judet Ilfov, Tara Romania, inmatriculata la ONRC sub nr. J23/3391/2014, avand CUI 33829510. Avem ca domeniu principal de activitate , “COD CAEN 6831 – Agentii Imobiliare.

2. Ce sunt datele cu caracter personal

Date cu caracter personal” înseamnă ORICE INFORMAȚII privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;”

Datele cu caracter personal sunt cele de tipul CNP, nume, adrese fizice, adrese de e-mail, numere de telefon, dar și date precum adresele IP, date comportamentale, date despre locație, informații financiare și multe altele.

3. Ce inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

4. Care sunt datele cu caracter personal pe care le prelucram?

Atunci când vă creați un cont de Utilizator, in rubrica Adauga Proiect, trebuie să ne furnizați o serie de date, precum:

Date personale de identificare (nume, prenume, adresă, data nașterii, locul nașterii, vârsta, sex, telefon, e-mail, date despre experienta profesionala in cazul proiectelor sau imobilelor pe care le reprezentati, date despre imobilele pe care le detineti in proprietate)

In ceea ce ii priveste atat pe utilizatorii care detin un cont de Utilizator cat si pe Utilzitarorii care nu detin un cont pe site, vom prelucra informații furnizate de tehnologia utilizată (adresa internet protocol-IP, obișnuințe, preferințe, comportament, date privind istoricul navigării, informații legate de browser, sistem de operare, locație, cookies, preferințe de marketing, date de pe rețelele de socializare

Pentru proiectele rezidentiale si alte imobile care sunt prezentate pe site va trebui sa furnizati informatii suplimentare privind entitatea juridica pe care o reprezentati, denumirea societății comerciale, CUI, număr de ordine la Registrul Comerțului, adresa sediului social, în cazul persoanelor juridice. De asemenea, in cazul in care doar reprezentati in calitate de manager sau reprezentant al unui proiect imobiliar, imobil, va vom solicita informatii privind calitatea dvs. de reprezentant situatie in care vom colecta si prelucra aceste informatii, care pot contine date cu caracter personal

În plus față de informațiile personale, sistemele noastre colectează în mod automat o serie de informații anonime care ne ajută să înțelegem mai bine cum este folosit www.directdezvoltator.ro și cum putem să ne îmbunătățim experienta pe site. Aceste date includ adresa de IP a computerului cu care accesați www.directdezvoltator.ro, sistemul de operare folosit, software-ul de navigare folosit și timpul petrecut în Site, paginile vizitate, anunțurile contactate etc.

De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dvs. și dispozitivele dvs. De asemenea, permitem altor persoane să utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în Politica privind Cookies.

5. Principii privind prelucrarea datelor

Direct Dezvoltator SRL respecta principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

6. Temeiul si scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

În scopul adaugarii de proiecte rezidentiale este necesar sa acceptati Termenii si Conditiile de pe site. Prin urmare temeiul prelucrarii in acest caz o reprezinta acordul privind utilizarea site-ului confomr termenilor și condițiilor afișate pe site și la care ați agreat prin accesarea acestuia și respectiv prin continuarea utilizării sale – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale vederea adaugarii de proiecte rezidentiale sau imobile. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.

În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale.

În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

În scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate.

Societatea nu solicită și nu colectează cu bună știință date cu caracter personal ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani atunci când oferă servicii specifice societății informaționale (cu excepția cazului în care este obținut în prealabil acordul explicit al părintelui sau tutorelui). Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că, copiii săi au furnizat Societății datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat Societatea. În cazul în care Societatea descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

7. Procesarea informatiilor din sectiunea “Adauga Proiect” si a formularului de contact

Direct Dezvoltator SRL va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de Adaugare Proiect sau de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.directdezvoltator.ro, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de Adaugare Proiect sau contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care Direct Dezvoltator SRL colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai Direct Dezvoltator SRL.

Cu toate acestea, Direct Dezvoltator SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

Direct Dezvoltator SRL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

De asemenea, este posibil ca Direct Dezvoltator SRL să aibă acces și la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către dvs. a unei legături cu firmele afiliate cu Direct Dezvoltator SRL, prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații, etc.

Prin contactarea Direct Dezvoltator SRL în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. și Direct Dezvoltator SRL, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

8. Divulgarea datelor cu caracter personal catre terti

Datele cu caracter personal prelucrate de către Direct Dezvoltator SRL vor putea fi divulgate și/ sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, asa cum ar fi acceptarea Termenilor si Conditiilor, sau in alte situații în care există o obligație legală/ contractuală pentru Direct Dezvoltator SRL de a proceda în acest mod.

Direct Dezvoltator SRL poate dezvălui datele dvs cu caracter personal către (i) entitățile și/sau persoanele împuternicite de noi implicate în furnizarea Serviciilor inclusiv în furnizarea comunicărilor comerciale; dacă avem obligația de a divulgă datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; sau (iv) dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislației aplicabile.

De asemenea, datele dvs cu caracter personal pot fi dezvăluite terților – furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în Politicia privind Cookies. În această situație, datele dvs. cu caracter personal colectate prin intermediul cookies / tehnologiilor similare ar putea fi transferate unor state terțe (i.e. din afară Uniunii Europene) cărora nu li s-a recunoscut un nivel de protecție adecvat. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care Direct Dezvoltator SRL colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai Direct Dezvoltator SRL., precum:

Următoarele categorii de destinatari pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal:

 • Furnizorii de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Societății pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale (ex. Administratorul de sistem);
 • Consultanți externi (ex. firme de audit, avocați);
 • Entități din care Societatea sau asociatii sai fac parte;
 • Autorități publice precum Poliție/Parchet, instanțele judecătorești, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • furnizorii de servicii de analiză, de stocare (cloud) și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea Website-urilor noastre;
 • terților furnizori de cookie-uri și tehnologii similare;
 • parteneri de afaceri și subcontractanți.

9. Prelucrarea datelor de catre terti, alte site-uri

Site-ul www.directdezvoltator.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Direct Dezvoltator SRL.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, DIRECT DEZVOLTATOR SRL neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

10. Prelucrare automata de date. Cookie

Site-ul www.directdezvoltator.ro folosește identificatori de tip Cookie. În acest sens puteți consulta Politica noastră de Cookie, disponibilă pe site, și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este mai jos precizat.

Va rugam sa consultati politica separata privind Cookie pentru mai multe informatii.

11. Perioada stocarii datelor

DIRECT DEZVOLTATOR SRL. poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

Păstrăm datele dvs cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

În general, datele Utilizatorilor sunt păstrate atât timp cât acesta are un cont de Utilizator în site-ul www.directdezvoltator.ro.  Datele cu caracter personal vor fi șterse dacă Utilizatorul solicită dezactivarea și ștergerea contului, sau după o perioada de 12 luni de la dată la care Utilizatorul devine inactiv .

Anumite date ale Utilizatorilor (persoane juridice sau persoane fizice care accesează serviciile cu plată) pot fi păstrate pe întreaga perioada prevăzută de lege pentru activitatea de arhivare și păstrare a documentelor financiar – contabile.

În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;

În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 10 ani de la ultima corespondență trimisă;

În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 10 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);

În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 10 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;

În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a personaliza experienta pe site pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 10 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

12. Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care DIRECT DEZVOLTATOR SRL le prelucrează:

1. Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției „Contul meu”.

3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

– exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică DIRECT DEZVOLTATOR SRL) să verifice corectitudinea Datelor;

– prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

– operatorul (de exemplu, DIRECT DEZVOLTATOR SRL.) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

– persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz DIRECT DEZVOLTATOR SRL) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (DIRECT DEZVOLTATOR SRL) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

5. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

6. Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

7. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de Direct Dezvoltator SRL.

9. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul „dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.

10. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

11. Dreptul de a dezactiva Cookies – aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/;

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care DIRECT DEZVOLTATOR SRL. le prelucrează prin adresarea unei simple cereri la adresa office@directdezvoltator.ro.  Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

13. Solicitari juridice

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.

2. Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

14. Relatiile cu alti operatori

În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de DIRECT DEZVOLTATOR SRL. ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

15. Securitatea prelucrarii

DIRECT DEZVOLTATOR SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii DIRECT DEZVOLTATOR SRL, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama DIRECT DEZVOLTATOR SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

16. Exonerare de raspundere

Site-ul DIRECT DEZVOLTATOR SRL poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea DIRECT DEZVOLTATOR SRL. DIRECT DEZVOLTATOR SRL nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. DIRECT DEZVOLTATOR SRL nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

17. Actualizarea politicii de protectie si prelucrare a datelor cu caracter personal

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului DIRECT DEZVOLTATOR SRL.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul DIRECT DEZVOLTATOR SRL dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

18. Contact

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact existente pe site sau sa ne transmiteti o cerere directa in acest sens pe adresa de email. office@directdezvoltator.ro.

Dreptul tau de a depune plangere se poate exercita prin transmiterea acesteia catre: ANSPDCP la datele de contact: Bd G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 010336, telefon +40.318.059.211 e-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Prezenta politica de confidentialitate fost actualizata la data de 19.02.2023.

 • placeholder image
 • placeholder image
 • placeholder image
 • placeholder image
 • placeholder image
 • placeholder image